Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОУСТРОЮ ТА СТАТУСУ СУДДІВ

Глущенко С.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ У КРАЇНАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА

Меланчук А.В. РОЛЬ АДВОКАТІВ У ЗАХИСТІ ТА НАДАННІ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В СУДІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Шруб І.В. ОБМЕЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД СУДДІВ: ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

ПРАКТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Волкович О.Ю. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Галунько В.М. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Поспєлова І.М. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

ПРАКТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Граб С.О. ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЯК НАЙВАЖЛИВІША СТАДІЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Риженко І.М., Рибас А.В. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ

ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Даниляк Ю.В. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ

Серветник А.Г. ВІДКРИТІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОСНОВНОГО ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

СЛІДЧА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Алябов Ю.В. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ: СУТНІСТЬ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Гусаченко Є.О. СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ: ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ТА УМОВИ ЇХ НОРМАТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Ковальова Н.Г. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ САМОВІЛЬНОГО ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИТА САМОВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Бондюк А.Ф. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ІНСТИТУТУ СЛІДЧОГО СУДДІ: РОЗВИТОК СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Горбачов В.П. ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПРОКУРОРА У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Качкалда В.В. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

Маланчук П.М. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ

Новіков М.М. ДО ПИТАННЯ СИСТЕМИ ЗАСОБІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Прокудін О.С. РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ВІД ПРОТИПРАВНИХ ПОСЯГАНЬ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ

Suprun T.N., Podholjuzinа V.O. HISTORY OF FORMATION OF MEASURES OF RESTRAINT FROM 1917 IN UKRAINE