Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОУСТРОЮ ТА СТАТУСУ СУДДІВ

Єщук О.М., Марченкова С.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Каблак П.І., Кравчук В.М. ЗНАЧЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕМОКРАТІЇ У СТАНОВЛЕННІ ВЗАЄМОДІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДСЬКОСТІ

Слободяник Н.С. ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ В УКРАЇНІ: НОВЕЛИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

ПРАКТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Арсенюк А.О. СПЕЦИФІКА ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

Кондратенко В.М. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРОЗОРОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ПРАКТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Гусейнова Г.М. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО ВИДАЧІ ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ

Котвяковський Ю.О. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДОЧИНСТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У XVII–XIX СТОЛІТТЯХ

ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Кlockho A.M. LEGAL REGULATION OF EMPLOYMENT CONTRACTS: CURRENT ISSUES OF JUDICIAL PRACTICE

Маслов В.В. СУДОВІ РІШЕННЯ ТА ЇХ ЗМІСТ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ

Поліщук М.Я. МОДЕЛІ МЕДІАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

СЛІДЧА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Бойко О.П. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ТА ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ВЗАЄМОДІЮ СЛІДЧИХ ІЗ ПІДРОЗДІЛАМИ КАРНОГО РОЗШУКУ НА ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Зубенко В.В., Родік Л.М. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТА СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Савельєва І.В. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ В ЗОНІ АТО

СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Волков К.Д. ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ЗАКОННОГО АРЕШТУ АБО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗАКОННОГО ПРИПИСУ СУДУ, АБО ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ОБОВ’ЯЗКУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ

Гусаров В.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО ПРИ ПЕРЕГЛЯДІ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

Коваленко І.П. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАЯВНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Лагода К.О. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НЕВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ (СТ. 382 КК УКРАЇНИ)

Мороз В.П. ЩОДО ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ

Панасюк О. А. РЕГУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ ФУНКЦІЙ ІНСТИТУТУ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ НА ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Татаринова О.В. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НАЯВНОСТІ ОБСТАВИН, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ ТА ОБТЯЖУЮТЬ ПОКАРАННЯ, ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВРАХУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ