Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Стратонов В.М. ВСТУПНЕ СЛОВО

СЕКЦІЯ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОУСТРОЮ ТА СТАТУСУ СУДДІВ

Чичерська М.І. КАДРОВИЙ СКЛАДНИК У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 2 СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Саінчин О.С. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ВІКТОРА НАЗАРОВА)

СЕКЦІЯ 3 ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Стасів Н.С. СПЕЦИФІКА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

Штефан О.О. ОБСТАВИНИ, ВИЗНАНІ СУДОМ ЗАГАЛЬНОВІДОМИМИ У СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЗІ СПІРНИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

СЕКЦІЯ 4 ПРАКТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Болокан І.В. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ ТА ЇХ ВИДИ

Мойсеєнко Г.В. ВИДИ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 5 ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Гладій О.В. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОГЕННИХ РОДОВИЩ В УКРАЇНІ

Глібко О.В. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ СУДАМИ СТРОКІВ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

СЕКЦІЯ 6 СЛІДЧА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Білоус В.В. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Богатирьов І.Г. ВИКОРИСТАННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У РАЗІ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ АБО ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Токар Н.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ПРОЦЕДУРИ САНКЦІОНУВАННЯ СУДОМ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Трофименко О.А.С. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВІРКИ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ