Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОУСТРОЮ ТА СТАТУСУ СУДДІВ

Бабкова В.С. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ СУДДІВ В УКРАЇНІ

Слотвінська Н.Д. СИСТЕМА Й ВИДИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

СЕКЦІЯ 2 СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Берило О.Г. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ ХВОРОМУ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ У ПЕРІОД ІЗ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ. – ДО ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Деменчук М.О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВЕРХОВНИМ СУДОМ В УКРАЇНІ

Коваленко І.П. ПРОБЛЕМИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ЗАЯВНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Курилюк Ю.Б. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЗАВІДОМО ПІДРОБЛЕНОГО ДОКУМЕНТА ПІД ЧАС ПЕРЕТИНАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Лемішко Ю.Ю. СПОСОБИ ОБМЕЖЕННЯ СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПОКАРАННЯ

Нестор Н.В. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Стратонов В.М., Балонь А.Б. ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ

СЕКЦІЯ 3 ПРАКТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Боднарчук О.Г., Боднарчук О.І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Побіянська Н.Б., Хатнюк Н.С. ПОРУШЕННЯ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ПІДСТАВА ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, УКЛАДЕНОГО НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 4 ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Андронов І.В. ВИДИ СУДОВИХ АКТІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Гуйван П.Д. ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ТЕМПОРАЛЬНИХ НОРМ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 5 ПРАКТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Ковбасюк В.В. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Левчишина О.Л. ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЇ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ САМОРЕГУЛІВНИХ ПРОФЕСІЙ

СЕКЦІЯ 6 ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Кучма О.Л. СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ

СЕКЦІЯ 7 СЛІДЧА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Іванов С.С. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Ковалевська Є.В. ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОСОБАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ СПЕЦІАЛЬНИМИ МЕДИЧНИМИ ЗНАННЯМИ

Kupriianova L.S., Kupriianova D.S. THE CRIMINALISTIC OTORHINOLOGY. FROM THE PHILOSOPHIC AND LITERAL THEORY TO THE SUCCESSFUL PRACTICE. PERSPECTIVES OF THE COLLABORATION WITH THE VICTIM, AS A COMPETITION WITH A PRACTICE OF AN ANCIENT INVESTIGATION, BASED ON DOG HANDLERS

Перлін В.С. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ САМОВІЛЬНОГО ПРИСВОЄННЯ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ АБО ЗВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ