Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОУСТРОЮ ТА СТАТУСУ СУДДІВ

Vodopian T.V. POWER IMBALANCE IN MEDIATION

Озернюк Г.В. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ ТА В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ

СЕКЦІЯ 2 СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Берднік І.В. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ВОД (СТАТТЯ 242 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

Бєлкін М.Л., Бєлкін Л.М. УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПРИВАТНИХ ОСІБ

Васілін Є.М. ВЕЛИКА МАТЕРІАЛЬНА ШКОДА ЯК ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 218-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Колодін Д.О. КВАЛІФІКАЦІЇ ПОРУШЕННЯ РІВНОПРАВНОСТІ ГРОМАДЯН

Коломієць Н.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ПРАКТИКИ Ч. 8 СТ. 154 КВК УКРАЇНИ

Ладнюк В.Р. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 351 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Нестеренко Д.С. ВБИВСТВО В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Поліщук О.М. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ: ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Юзикова Н.С., Харченко А.В. ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 260 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 3 ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Валецька О.В. ПОНЯТТЯ І ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Майка М.Б. ВИКОНАННЯ УХВАЛ СУДУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 2017 РОКУ

СЕКЦІЯ 4 ПРАКТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Кошкош О.О. СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ У МЕЖАХ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ

СЕКЦІЯ 5 ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Шатрава С.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

СЕКЦІЯ 6 СЛІДЧА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Андрєєв Д.В. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ЗБРОЇ

Волинець Р.А. ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ФОНДОВОГО РИНКУ, ЩО ПОРУШУЮТЬ ПОРЯДОК ЕМІСІЇ ТА ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Довгань А.І. ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ У ВИПАДКАХ ВТЯГНЕННя НЕПОВНОЛІТНЬОГО В ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ

Книженко С.О. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Лапкін А.В. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА В ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Лилик В.А. ТИПОВІ СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ВИДІЛЕНИХ НА РОБОТУ З ВІДХОДАМИ

Фоміна Т.Г. ОБҐРУНТУВАННЯ РИЗИКУ ПЕРЕХОВУВАННЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА/АБО СУДУ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ