Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОУСТРОЮ ТА СТАТУСУ СУДДІВ

Лісна І.С. МОДЕРНІЗАЦІЯ СТАТУСУ СУДДІВ

СЕКЦІЯ 2 СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Кияшко О.О. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ДЕРЖАВНИХ ДІЯЧІВ У XVIIІ – ХІХ СТОЛІТТЯХ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Лапкін А.В. ЩОДО НАСЛІДКІВ НЕЯВКИ ПРОКУРОРА У СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ

СЕКЦІЯ 3 ПРАКТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Кучма О.Л. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИНУВАТОЇ ОСОБИ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ ВНАСЛІДОК ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ

СЕКЦІЯ 4 ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Бондар І.В. ЮРИСДИКЦІЯ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Валецька О.В. АНАЛІЗ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ В СПРАВАХ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

СЕКЦІЯ 5 ПРАКТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Хрідочкін А.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СУДАМИ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 6 ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Волік В.В. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ ТА ЗВ’ЯЗОК З АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОЧИНСТВОМ

СЕКЦІЯ 7 СЛІДЧА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Бєлкін Л.М. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 2012 РОКУ ЯК ЗАСІБ ВИПРАВДАННЯ СВАВІЛЛЯ СИЛОВИХ СТРУКТУР

Гумін О.М., Йосипів А.О. ЗЛОЧИННІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК

Самойленко О.А. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЙ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У КІБЕРПРОСТОРІ

Тронько О.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЗА НАПРЯМОМ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ