Технічні вимоги:

 • обсяг статті – 10–20 сторінок, формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word;
 • шрифт тексту – TimesNewRoman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм;
 • якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – TimesNewRoman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
 • ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
  Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:
  1. Вказується мовою статті:
  ·назва;
  ·прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
  ·науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
  ·код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
  ·анотація та ключові слова.
  Обсяг анотації: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

  2. Вказується англійською мовою:
  •назва;
  •прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
  •науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
  •код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
  •анотація та ключові слова.
  Обсяг анотації англійською мовою: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

  3. Текст статті:
  Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

  Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).
  Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

  4. Література:
  Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». За умови неправильного оформлення списку використаних джерел стаття може бути відхилена рецензентами.

  5. References:
  Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт).

   

  Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:
  Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках згідно прикладу: (Брехт, 1972).
  Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Амурский, 1998: 5–17).

 • Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.
 • За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.
 • Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.